مقاومت 680 کیلواهم 1/4 وات بسته 10 تایی

عضویت در خبرنامه