مقاومت 8/2 کیلواهم 1/4 وات بسته 10 تایی

عضویت در خبرنامه