مقاومت 2/7 مگااهم 1/4 وات بسته 10 تایی

عضویت در خبرنامه