مقاومت 1/8مگااهم 1/4 وات بسته 10 تایی

عضویت در خبرنامه