خازن الکترولیتی 16v/22uf بسته 5 تایی

عضویت در خبرنامه