خازن الکترولیتی 50v/0.33 ufبسته 5 تایی

عضویت در خبرنامه